Coronavirus – Laatste update en veelgestelde vragen. Klik hier voor meer informatie.

 

Mijn Plan/Ons Plan

 

Het is helaas tijdelijk niet mogelijk om uw gegevens via Burgerportaal in te zien. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw wijkcoach.

 

 

Na het keukentafelgesprek opent uw coach een dossier voor u in Mijn Plan/Ons Plan. U kunt in Mijn Plan/Ons Plan online beschrijven hoe uw situatie is en wat er beter kan. Ook kunt u zien wie uw coach is en welke afspraken er zijn en kunt u uw coach berichten sturen. Alleen u en uw coach kunnen in uw plan kijken. Uw plan is beveiligd via DigiD.

 

 

Privacy

Om u zo goed mogelijk te ondersteunen is het belangrijk dat wij u en uw situatie goed kennen. In Mijn Plan/Ons Plan staat deze privacygevoelige informatie. Natuurlijk gaan we hier heel zorgvuldig mee om. We bewaren alleen gegevens die nodig zijn voor uw ondersteuningsvraag. Vijf jaar na het beëindigen van de ondersteuning verwijderen we uw gegevens. Mijn Plan/Ons Plan is niet gekoppeld aan systemen van overheidsinstellingen. De coaches kunnen via het systeem van de gemeente Arnhem uw adres controleren.

 

Informatie delen

Alle coaches en teamleider-bestuurders van het sociale wijkteam hebben voor privacygevoelige informatie een geheimhoudingsplicht. Zij mogen de informatie niet zonder uw toestemming met anderen delen. Soms is het toch nodig dat een coach overlegt of persoonlijke informatie deelt met andere professionals. De coach vraagt daarvoor altijd uw toestemming. Voor uw veiligheid is het delen van informatie soms wettelijk verplicht of noodzakelijk. De coach informeert u als hij of zij de informatie over u wil delen. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met uw coach of met uw wijkteam.