Hoog contrast Dyslexie lettertype A A A
Zoeken

Organisatiestructuur

In ons organisatiemodel staat de uitvoering centraal. Onze wijkcoaches functioneren als autonome professionals met zeggenschap over de koers van de organisatie. Zij werken samen in acht wijkteams. Beslissingen worden zo veel mogelijk in de wijkteams genomen. Elk wijkteam wordt aangestuurd door een teamleider die óók bestuurder is. Hierdoor is de directe afstemming en communicatie tussen de teams en het bestuur gewaarborgd.