• De formulierenbrigade van Rijnstad helpt u graag verder.

 • Wordt u op enigerlei wijze beperkt in uw functioneren, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking of lichamelijke beperking (o.a. doof, blind, spastisch, verlamming), neem dan contact op met uw wijkteam. Graag zoeken we samen met u naar een oplossing.

 • Bel met veilig thuis. Landelijk telefoonnummer: 0800 – 2000 (gratis, 7 dagen per week, 24 uur per dag). U wordt doorverbonden met Veilig Thuis, advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, in uw regio. Kijk bij Voor een veilig thuis voor meer informatie.

 • U kunt met al uw vragen over hulpmiddelen bij uw wijkteam terecht. Het wijkteam kijkt met u naar wat er nodig is. Soms kan bijvoorbeeld een traplift of een scootmobiel een goede oplossing zijn, soms zijn andere oplossingen mogelijk. Uw wijkcoach onderzoekt met u de mogelijkheden en bespreekt wat passend is.

 • Maak een afspraak met uw wijkteam. Een coach kijkt met u naar uw inkomsten en uitgaven. Indien nodig regelt uw coach een tijdelijk pakket.

 • Ligt er beslag op uw inkomen of komen toeslagen niet binnen? Neem dan contact op met de Sociaal Raadslieden van Rijnstad.
  Heeft u geen inkomen? Het Loket werk en inkomen van de gemeente Arnhem kan u verder helpen.

 • Praat eerst met de mensen van school. Komt u er met school niet uit? De coaches van de wijkteams zijn op alle scholen in Arnhem aanwezig. Kijk eens op de wijkpagina van de wijk waar de school staat, dan kunt u zien wanneer. Wilt u een aparte afspraak maken: maak dan een afspraak met uw wijkteam.

 • Vanaf 1 januari 2018 vormen de sociale wijkteams de toegang tot de inzet van het leerlingenvervoer in Arnhem.
  Is er een vraag voor ondersteuning in het vervoer, dan bekijkt de wijkcoach samen met het gezin wat er nodig is. Dat kan leerlingenvervoer zijn, maar ook een andere vorm van ondersteuning. De inzet van het leerlingenvervoer is echt maatwerk. De afstand tussen thuis en school is bijvoorbeeld geen hard criterium meer of een kind in aanmerking komt voor vervoer. Er wordt gekeken naar wat nodig is in het gezin.

  Heeft u een nieuwe vraag over vervoer? Neem dan contact op met het wijkteam. Heeft u al een betrokken wijkcoach dan kunt u deze rechtstreeks benaderen.
  Maakt uw kind al gebruik van leerlingenvervoer en wijzigt er iets dan bekijkt een wijkcoach samen met u de inzet opnieuw. Neem in dat geval ook contact op voor een afspraak.

   

 • Dat kunt u nalezen in deze folder.

 • Met de teams leefomgeving wil de gemeente steeds beter aansluiten bij wat in de wijken leeft, en samen met wijkbewoners kijken wat nodig is. De teams beslissen over zaken op het gebied van groenonderhoud, speeltuinen, veiligheid, welzijn, participatie, sport en cultuur in de wijk. De wijkteams zijn gericht op ondersteuning aan individuele wijkbewoners.

  • Een nieuwe woning: het wijkteam kan u ondersteunen bij het vinden van een nieuwe woning als u door lichamelijke gebreken niet meer kunt blijven wonen waar u woont. In andere gevallen kunt u voor sociale huurwoningen kijken op www.entree.nu.
  • Aanpassing in uw woning: neem contact op met uw wijkteam.

 • Meer vragen?
  stel die hier