Coronavirus – Laatste update en veelgestelde vragen. Klik hier voor meer informatie.

Uiteindelijk hopen wij dat de wijkcoach ‘slechts een passant’ is in het leven van onze inwoners, daarom vinden wij het erg belangrijk dat inwoners een plan maken samen met mensen die voor hun echt belangrijk zijn; hun netwerk. De wijkcoach ondersteunt inwoners daarbij.

In 2018 zijn we in contact geweest met bijna 26.000 inwoners van Arnhem en betrokken bij het verhaal van 6.356 ‘nieuwe’ inwoners. Nieuw, omdat deze inwoners zich nog niet eerder met een ondersteuningsvraag bij het wijkteam gemeld hebben.

 

 

 

Inwoners konden grotendeels binnen twee weken bij ons terecht voor een afspraak. Uit het InwonersErvaringsOnderzoek is gebleken dat een ruime meerderheid tevreden is over het werk van de wijkcoaches en de dienstverlening beoordeelt met een mooie 7.3.

 

 

 

Het was het jaar waarin we Leerlingenvervoer toevoegden aan onze opdracht en waarin 238 medewerkers zich namens Wijkteams Arnhem met grote toewijding hebben ingezet voor waar wij in geloven;

 

“Een Arnhemse samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en omziet naar elkaar, eenieder vanuit zijn eigen kracht en vermogen.”

 

 

 

Het aantal ‘nieuwe’ inwoners dat zich bij ons heeft gemeld is afgenomen ten opzichte van eerdere jaren. Dit is logisch, gezien het feit dat we al veel mensen hebben gezien. Het aantal inwoners dat bij ons in beeld is vanwege een lopende ondersteuningsvraag blijft echter stijgen zoals te zien is in de grafiek rechts.

 

Onze coaches

  • Bieden kortdurende ondersteuning en helpen individuele inwoners hun netwerk en de basisvoorzieningen te benutten;
  • Begeleiden de inwoners bij het opstellen van het eigen (gezins)plan Mijn Plan Ons Plan (MPOP);
  • Zetten specialistische zorg in;
  • Onderhouden een netwerk in de wijk, activeren en verbinden partners met oog op passende buurtinitiatieven;
  • Adviseren de gemeente en wijkteams leefomgeving over passende inkoop van algemene en specialistische voorzieningen;
  • Voeren de regionale opdracht toegang “Beschermd Wonen/Thuis” uit.

 

Wat inwoners over ons zeggen