Dinsdag: 15.00 – 17.00 uur

Locatie Bruishuis, Akkerwindestraat 1

1e verdieping, linksaf de gang in, 1e ruimte rechts (Vergaderzaal 1)

 

 

Donderdag: 09.00-11.00u

Locatie Rijnstad, Dovenetellaan 24A

U kunt zich melden en plaatsnemen in de wachtruimte, een wijkcoach loopt u dan tegemoet.

Over Wijkteam Malburgen

Wijkteam Malburgen zit gevestigd in MFC De Malburcht aan de Graslaan. Wij zijn te vinden op de 1e verdieping, onze buren op de gang zijn het Consultatiebureau en de BSO Wereldkinderen. Ook houden wij spreekuren in het Bruishuis en bij Rijnstad. (Zie kolom links)

 

Wijkteam Malburgen heeft 35 wijkcoaches. Coaches hebben verschillende (culturele)achtergronden, komen uit diverse werkvelden en hebben expertise over jeugd-en volwassenen.

Wij denken breed mee bij vragen rondom: Jeugd en opvoeding, dagbesteding en begeleiding, financiële vragen, voorliggende voorzieningen en over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Aanpassingen in woning, huishoudelijke hulp, aangepast vervoer etc.).

Wij zijn bereikbaar voor inwoners uit Malburgen, De Praets, Het Duifje en Immerloo.

 

Het voordeel van ons grote team is dat er altijd collega’s beschikbaar zijn die kunnen meedenken bij specifieke vragen.

Mocht het niet wenselijk zijn dat het gesprek bij u thuis plaatsvindt, kunnen wij gebruik maken van onze spreekruimte in De Malburcht.

 

We komen graag kennismaken, maar mogelijk bent u ons al eens tegengekomen op de fiets!