Hoog contrast Dyslexie lettertype A A A
Zoeken

Huiselijk geweld

In Nederland worden jaarlijks een miljoen mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Huiselijk geweld is geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Het gaat dan om partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden. Er is bij huiselijk geweld meestal sprake van een machtsverschil: het slachtoffer is afhankelijk van de pleger. Het geweld kan zowel lichamelijk zijn als seksueel of psychisch.

Hiervoor kun je terecht bij


Veilig Thuis - www.veiligthuis.nl

Veilig Thuis biedt advies en hulp bij o.a. partnergeweld, kinder- of ouderenmishandeling, seksueel misbruik, eerwraak en huwelijksdwang, loverboys en jeugdprostitutie. Slachtoffers, getuigen en plegers en professionals kunnen terecht bij Veilig Thuis. Telefoon: 0800-2000 (dag en nacht gratis bereikbaar). 


Crisisopvang - www.vggm.nl

Wordt u uw huis uitgezet? Als u nergens terecht kunt, kan de Crisisopvang van IrisZorg u tijdelijk onderdak bieden. Telefoon: 088-6061600.