Werken bij

Wil jij je inzetten voor inwoners van Arnhem die het zelf – met hulp van hun omgeving – even niet redden? Kom dan werken bij Wijkteams Arnhem!

Wijkcoach

Wijkcoaches zetten zich in voor alle kwetsbare inwoners van Arnhem. Dat kunnen jongeren zijn, volwassen, ouderen of gezinnen met kinderen. Dit doe je in een van onze acht wijkteams. Je krijgt de ruimte om mensen te leren kennen. Je gaat naast hen staan, denkt mee en helpt hen vooruit. Daarbij stimuleer je mensen om hun eigen kracht en die van hun netwerk naar boven te halen, zodat zij zich weer sterker voelen en beter kunnen functioneren in de samenleving.

Als wijkcoach werk je midden in de wijk en ben je aanwezig op scholen, in buurthuizen en op andere plekken waar inwoners bij elkaar komen. Voor afspraken kom je bij mensen thuis. Daarnaast heeft elk wijkteam een werkruimte in de wijk waar de wijkcoaches bereikbaar zijn voor inwoners. Beslissingen neem je zoveel mogelijk samen met je collega’s in het wijkteam.

Organisatie

Wijkteams Arnhem is een platte organisatie. Elk wijkteam werkt zelforganiserend en wordt aangestuurd door een teamleider die óók bestuurder is. De medezeggenschap is binnen de teams belegd. Hierdoor heb je als professional ook zeggenschap over de koers van de organisatie. Collega’s van ondersteunende staf- en serviceafdelingen bieden optimale ondersteuning, zodat de wijkteams hun werk met aandacht kunnen doen.