"Het gaat goed met mijn moeder. Het wijkteam heeft ons anders laten kijken naar problemen en oplossingen. Dat heeft gewerkt!"

Wijkteams Arnhem

 

De wijkteams ondersteunen inwoners uit Arnhem, zodat ze zelf verder kunnen, samen met familie, vrienden en mensen uit de buurt. Door samen op te trekken ontstaan oplossingen die zelfs in de meest lastige situaties goed werken, ook op de lange termijn.

 

De wijkteams doen wat nodig is

Sommige mensen hebben ondersteuning nodig in hun sociale leven. Wij zijn er voor hen. Mensen weten ons te vinden. Omgekeerd zoeken wij ook mensen op, bijvoorbeeld als er zorgen zijn over veiligheid. Wij ondersteunen inwoners van Arnhem in de zoektocht naar oplossingen voor lastige situaties. De leidraad van Wijkteams Arnhem is ‘doen wat nodig is’. Soms bieden we zelf extra ondersteuning en soms schakelen we anderen in. De ondersteuning is altijd maatwerk. Onze inwoners houden zelf maximaal de touwtjes in handen. We stellen veel vragen om ze goed te leren kennen. De vragen gaan over de persoonlijke situatie en over de omgeving. Want problemen staan nooit op zichzelf. Omgekeerd is er ook alle ruimte om vragen aan ons te stellen. We willen duidelijk en transparant zijn.

 

Centraal in de wijk

Wij vinden het belangrijk om mensen te leren kennen en te weten wat er speelt. Daarom vindt u een wijkteam altijd middenin de wijk. De acht wijkteams hebben elk een vaste werkruimte en zijn aanwezig op scholen en in andere organisaties. Bij het wijkteam werken coaches met verschillende aandachtsgebieden.

 

Gemeente Arnhem

Wijkteams Arnhem fungeert als uitvoeringsorganisatie voor de gemeente Arnhem met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, het Vervoer (leerling en maatwerk) en een deel van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Daarnaast zijn de wijkteams verantwoordelijk voor enkele taken uit de Participatiewet. De opdracht aan de wijkteams is verwoord in de Opdrachtformulering. Zie ook de Businesscase. Bekijk een beknopt overzicht van onze dienstverlening in 2018.

 

Organisatie Wijkteams Arnhem

De acht teamleiders van de wijkteams vormen samen met de zakelijk medebestuurder het algemeen bestuur van de stichting. De teamleider-bestuurders zijn verantwoordelijk voor de aansturing, koers en strategie van de organisatie. Zij zorgen dat het beleid vanuit de wijken wordt gevormd. Deze werkwijze is beschreven in het Bedrijfsplan. De Raad van Toezicht opereert als controlerend en adviserend orgaan van de stichting.

 

 

 

 

Werken bij

Wijkteams Arnhem

 

Bij Wijkteams Arnhem werken ongeveer 250 mensen verdeeld over acht locaties. Wilt u een bijdrage leveren aan het werk van Wijkteams Arnhem? Houd dan deze pagina in de gaten.

 

Vacatures

Op dit moment zijn er geen vacatures.

 

 

Stageplaatsen

De Wijkteams Arnhem investeren in ontwikkeling. We nemen dan ook graag stagiaires aan. Per jaar hebben wij plek voor circa negen stagiaires op hbo-niveau. We werken onder andere samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen, maar studenten van andere hogescholen zijn ook van harte welkom om te solliciteren.

 

Bij de wijkteams zijn twee soorten stages mogelijk. Ten eerste de meewerkstage. Dit is een jaarstage bedoeld voor studenten Social Work (opleiding: MWD, Pedagogiek, SPH of CMW). Ten tweede de afstudeerstage of het afstudeeronderzoek. Heb je een voorstel voor een onderzoek binnen een van onze wijkteams? Neem dan contact met ons op.

 

Vanzelfsprekend gaan we vertrouwelijk om met je gegevens.

 

 

Bekijk het jaaroverzicht
Wijkteams Arnhem in 2018