Publicaties

Hier vind je een overzicht van onze publicaties en folders.

Jaarverslagen

In onze jaarverslagen laten we zien hoe wij inwoners hebben ondersteund en leggen we verantwoording af over het afgelopen boekjaar. Klik hieronder voor het jaarverslag 2022 en die van de afgelopen jaren:

Jaarverslag 2022
Jaarrekening 2022

Jaarverslag 2021
Jaarrekening 2021

Inwonersparticipatie

Jaarlijks evalueren wij met inwoners de kwaliteit van onze dienstverlening. Klik hieronder voor het verslag 2022:

Eindverslag Inwonersparticipatie SWT 2022

Folders

Folder: Welkom bij de wijkteams
Folder: Wat kun je doen bij klachten

Inwonersonderzoeken

Gemeente Arnhem heeft onderzoeken laten uitvoeren naar de ervaringen van inwoners met Wmo- en Jeugdwet-ondersteuning. Klik hieronder voor de resultaten.

Inwonerservaringsonderzoek Jeugdhulp en WMO 2022
Inwonerservaringsonderzoek Jeugdhulp en WMO 2021