Hoog contrast Dyslexie lettertype A A A
Zoeken

Ontwikkelingen 2022

Ontwikkelingen 2022

De in 2021 gestarte interne doorontwikkeling is in 2022 geïmplementeerd.
De vier pijlers zijn ontwikkeld en uitgerold (een besturingsmodel met één directeur-bestuurder, taakdifferentiatie, ondersteuningsstructuur, missie en visie).
De pijlers dragen bij aan uniformer werken en slagvaardiger besluiten nemen. Hetgeen met name effect dient te hebben op de ondersteuning van de inwoners die een beroep doen op de Wijkteams Arnhem.

Het is van cruciaal belang gebleken de transformatieopgave voor het sociaal domein van de gemeente Arnhem te verbreden in de aanpak. Daarom startten we in 2022 hierover het gesprek met de gemeente Arnhem. In 2023 zal de gemeente Arnhem de rolverdeling explicieter willen maken door middel van drie ontwikkellijnen. De contouren daarvoor zijn in 2022 gelegd: ontwikkellijn 1; de sociale basis, Wijkteams Arnhem is ontwikkellijn 2 en het gespecialiseerde veld (Wmo, Jeugdwet en Wgs) ontwikkellijn 3.

Kies uit de onderstaande subonderwerpen

Lees ook een van de andere hoofdstukken