Hoog contrast Dyslexie lettertype A A A
Zoeken

Portefeuilles

Portefeuilles

In 2022 stelden we de contouren op voor zeven inhoudelijke portefeuilles en één bestuurlijke ontwikkelopgave (samen acht portefeuilles). Hierbinnen kregen zaken die we tijdens de overdracht van de teamleider-bestuurders naar het huidige MT verzamelden, een plek.

1. Bestuurlijke ontwikkelopgave
2. Bescherm wonen en beschermd thuis
3. Financiële zelfredzaamheid
4. Onderwijs
5. Opvoeden en opgroeien
6. Meedoen en ontmoeten
7. Wonen, rollen, vervoer, huishoudelijke ondersteuning (WRVH)
8. Veiligheid

De acht portefeuilles leveren op organisatieniveau de strategische doelen op. Dit in samenhang met de strategische doelen van de gemeente Arnhem op de prioritaire thema’s en zorgvragen die – voor de rol van Wijkteams Arnhem – van belang zijn om mee te starten. Bestuursadviseurs sluiten bij onze portefeuilles aan en vertegenwoordigen elkaar, zodat het aantal binnen de portefeuilles slagvaardig blijft.

Lees ook een van de andere hoofdstukken