Hoog contrast Dyslexie lettertype A A A
Zoeken

Medewerkers

Medewerkers

Beschikbare capaciteit van medewerkers
Eind 2023 had de organisatie 246 medewerkers in dienst met een vast of tijdelijk dienstverband. In 2023 hebben we 27 nieuwe medewerkers verwelkomd en verlieten ook 27 medewerkers de organisatie. Het uitstroompercentage ligt daarmee weer op hetzelfde niveau als in 2021 namelijk ruim 10%. Dit is lager dan in het jaar 2022 waar het percentage 14% bedroeg.

Het verzuim is in 2023 gestegen naar 8,88% (7,61% in 2022). De verzuimfrequentie is ten opzichte van 2022 gestegen terwijl de verzuimduur licht is gedaald. Dit betekent dat gemiddeld zich meer medewerkers ziek hebben gemeld en dit is terug te zien in een lichte stijging van het kortdurend verzuim. Ondanks een lichte daling van de verzuimduur blijft het langdurig verzuim het grootste deel uitmaken van ons verzuimpercentage. We zien ook dat het verzuimpercentage in de branche Sociaal Werk relatief hoog is.

Met betrekking tot het verzuim zijn in 2023 de afspraken met ArboNed geïntensiveerd door de standaard inzet van een re-integratie en preventieadviseur. Aan de hand van de resultaten van de app Everybody Frank die werkdruk en werkplezier meet, zijn in de teams gesprekken geweest over deze thema’s en mogelijke oplossingsrichtingen.

Resultaten Everybody Frank
We zien dat de score voor werkgeluk gedurende het hele jaar redelijk stabiel blijft met een score van gemiddeld 6,7 (de norm is 7 of hoger).
De score voor werkstress nam vlak voor de implementatie van de doorontwikkeling in de zomer van 2022 toe naar 5.5 (de norm is 4 of lager) Vanaf januari 2023 zien we dit weer geleidelijk afnemen naar een gemiddelde van 4.8.

Wanneer we kijken naar de drijfveren zien we dat van de twaalf factoren die van invloed zijn op werkgeluk de volgende factoren een 7 of hoger scoren

  • Autonomie
  • Samenwerken
  • Vakbekwaamheid
  • Betekenisvol werk
  • Verbondenheid

De werkstressanalyse geeft aan dat de volgende factoren de werkstress het meest beïnvloeden:

  • Mentale inspanning
  • Ervaren werkdruk
  • Emotionele belasting
  • Veilig werken

Mentale inspanning (de mate waarin het werk een hoge concentratie vereist en vermoeidheid veroorzaakt) scoort hierbij duidelijk hoger dan de andere factoren.

Lees ook een van de andere hoofdstukken