Coronavirus – Laatste update en veelgestelde vragen. Klik hier voor meer informatie.

 

Leerlingenvervoer

 

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom uw kind niet zelfstandig of door uzelf van en naar school gebracht en gehaald kan worden. Mogelijk kunt u dan aanspraak maken op leerlingenvervoer.
Eerst wordt gekeken of uw kind kan leren om zelfstandig naar school te reizen met de fiets of het openbaar vervoer. Hiervoor maken we gebruik van De Reiskoffer.

 

We vinden het belangrijk dat het vervoer passend is. We gaan daarbij uit van de mogelijkheden en ontwikkeling van het kind, er is daarom sprake van maatwerk. Leerlingenvervoer is een financiële voorziening. Team Vervoer van Wijkteams Arnhem voert deze regeling in opdracht van de gemeente uit.

 

Nieuwe regels

Op 4 juni 2020 zijn er nieuwe regels voor het leerlingenvervoer ingegaan. Deze regels zijn door de gemeente vastgelegd in de ‘Verordening leerlingenvervoer gemeente Arnhem 2020’ en in de Beleidsregels leerlingenvervoer. De belangrijkste nieuwe regels zijn:

–           Er is weer een kilometervergoeding voor de fiets/bromfiets mogelijk.

–           Er is weer een kilometervergoeding voor het gebruik van de eigen auto mogelijk.

–           Het is weer mogelijk om een OV-abonnement te krijgen, de kinderen die naar het VSO gaan moeten hiervoor wel een eigen bijdrage betalen.

–           De meeste kinderen vanaf groep 8 gaan deelnemen aan De Reiskoffer, dit is een leertraject om zelfstandig te leren reizen met het OV.

–           Er geldt een kilometergrens van 6 kilometer. Dat betekent dat kinderen die binnen 6 kilometer van school wonen zelfstandig of onder begeleiding met de fiets/bromfiets (kan ook achterop) of het OV naar school toe gaan, tenzij er goede redenen zijn waarom dit niet kan.

–           Als uw kind na schooltijd naar een BSO of ander opvang adres gebracht moet worden, dan moet deze op de route van school naar huis liggen. Vervoer van BSO/opvang naar huis is niet mogelijk.

 

Om te weten of uw kind in aanmerking kan komen voor leerlingenvervoer kunt u de beslisboom doorlopen. Het aanvraagformulier is aangepast aan de nieuwe regels. Heeft u nog het oude aanvraagformulier ingeleverd, dan hoeft u niet opnieuw een aanvraagformulier in te leveren. Wel wordt bij de beoordeling van deze aanvraag uitgegaan van de nieuwe regels.
U vindt het aanvraagformulier hieronder bij de downloads.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Vervoer via telefoonnummer 088-2260000.
Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u uiterlijk binnen 8 weken bericht.

 

Downloads

Aanvraagformulier Leerlingenvervoer 2020-2021

Toelichting aanvraag leerlingenvervoer

 

Heeft u een beschikking waarbij u gebruik mag maken van de mogelijkheid tot declareren, gebruikt u hiervoor dan onderstaand formulier:
Declaratieformulier Leerlingenvervoer 2020-2021