Hoog contrast Dyslexie lettertype A A A
Zoeken

Inkomen

Heb je geen vast inkomen? Verdien je (tijdelijk) niet genoeg geld met je werk? Of heb je een arbeidsbeperking? Als je moeilijk rond kunt komen en je vaste lasten niet meer kunt betalen, kom je mogelijk in aanmerking voor voorzieningen, een uitkering of toeslagen.

Voorzieningen

Er bestaan allerlei tegemoetkomingen voor mensen met een laag inkomen. Op Bereken Uw Recht bereken je in een paar stappen op welke tegemoetkomingen jij mogelijk recht hebt. Ook zie je waar je deze kunt aanvragen.

Ook gemeente Arnhem heeft verschillende voorzieningen voor inwoners met een laag inkomen. Bijvoorbeeld de Gelrepas, waarmee je korting krijgt op uitstapjes, sport en activiteiten. Kijk hiervoor op de website van gemeente Arnhem.

Heb je hulp nodig bij  het aanvragen van voorzieningen? Via Goed Geregeld Arnhem wordt er met jou meegekeken of je gebruikmaakt van alle financiële voorzieningen waar je recht op hebt. Ze kunnen ook helpen met het invullen van de aanvragen. De hulp is gratis. Ook kan er een budgetcheck gedaan worden waarin je overzicht en advies op maat krijgt rondom je inkomen.

Uitkeringen

In sommige situaties heb je recht op een uitkering. Bijvoorbeeld als je werkloos, ziek of zwanger bent. Of als je door een beperking alleen met hulp en begeleiding kunt werken. Op de website van het UWV lees je over de verschillende uitkeringen die er zijn. Ook zie je hoe je deze kunt aanvragen.

Als je niet voldoende inkomen of vermogen hebt om in je levensonderhoud te kunnen voorzien, kom je mogelijk in aanmerking voor een (aanvullende) bijstandsuitkering. Met een bijstandsuitkering ben je verplicht om actief op zoek te gaan naar een baan. Gemeente Arnhem beoordeelt het recht op bijstand en de hoogte van de uitkering.

Toeslagen

Voor de kosten die je maakt voor je huur, zorgverzekering en kinderen kun je misschien een bijdrage ontvangen. Zo’n bijdrage heet een toeslag. Er zijn vier toeslagen: zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst keert de toeslagen uit.

Wil je weten hoeveel toeslag je kunt krijgen? Maak dan een proefberekening op de website van de Belastingdienst. Kom je er niet uit? Dan kan via Goed Geregeld Arnhem met jou meegekeken worden voor welke toeslagen jij in aanmerking komt. Ze kunnen ook helpen met het invullen van de aanvragen. De hulp is gratis.

Ben je tussen de 18 en 27 jaar?

Is je inkomen gedaald of ben je je (bij)baan kwijt en wil je weten waar je recht op hebt? Neem dan contact op met Opr€cht. Opr€cht zet zich in om schulden bij Arnhemse jongeren te voorkomen en op te lossen. Je krijgt een buddy van je eigen leeftijd die jou gaat helpen.

Ik heb een andere vraag

Ik ben zelfstandig ondernemer. Waar kan ik terecht voor advies, bijstand en ondersteuning?

Op de website van gemeente Arnhem is een pagina speciaal voor

Ondernemers. Hier vind je informatie over gemeentelijke belastingen, bijstand voor ondernemers en een loket voor ondernemers met geldzorgen.

Wat houdt de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering van gemeente Arnhem in?

Inwoners van Arnhem met een minimuminkomen kunnen zich met korting verzekeren via de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering. Je krijgt korting op de basispremie en de aanvullende zorgverzekering. Informatie hierover vind je hier.

Ik studeer en kan door mijn arbeidsbeperking niet het minimumloon verdienen. Kan ik een toeslag krijgen?

Ja. Je hebt mogelijk recht op individuele studietoeslag van gemeente Arnhem. Deze is er voor studerende inwoners van 18 jaar die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen.

Ik ga naar de middelbare school. Kan ik een tegemoetkoming voor scholieren krijgen?

Als je 18 jaar of ouder bent, kun je een tegemoetkoming scholieren krijgen. Je krijgt deze zolang je voortgezet onderwijs volgt. Je woonsituatie is van invloed op de hoogte van de tegemoetkoming. Op de website van DUO vind je de voorwaarden en een rekenhulp, en je kunt de tegemoetkoming hier aanvragen.

Ik volg beroepsonderwijs (MBO, HBO of Universiteit). Kan ik studiefinanciering krijgen?

Als je 18 jaar of ouder bent, kun je studiefinanciering krijgen. Je woonsituatie is van invloed op de hoogte van de studiefinanciering. Op de website van DUO vind je de voorwaarden en een rekenhulp, en je kunt de studiefinanciering hier aanvragen.

Hoe vraag ik hulp aan de voedselbank of kledingbank?

Een aanvraag voor de voedselbank of de kledingbank loopt altijd via een hulpverlener. Jouw wijkteam kan je hierbij ondersteunen. Of je in aanmerking komt voor een gratis wekelijks voedselpakket of gratis tweedehands kleding van de kledingbank hangt af van jouw hoeveelheid leefgeld. Hiervoor zijn regels en criteria opgesteld.

Er is beslag gelegd op een deel van mijn loon waardoor ik moeilijk rondkom. Wat kan ik doen?

De Sociaal Sociaal Raadslieden van Rijnstad geven gratis informatie en advies, onder andere over beslagleggingen. Ze kunnen ook bemiddelen met instanties. Je kunt de Sociaal Raadslieden bellen, online benaderen of je kunt binnenlopen tijdens een inloopspreekuur.

Ik ga met pensioen. Wat is de Algemene ouderdomswet (AOW)?

De AOW is een basispensioen van de overheid. Iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt, ontvangt AOW. Je krijgt AOW vanaf je AOW-leeftijd tot je overlijden. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) lees je alles over de AOW.