Woningaanpassingen, hulpmiddelen en vervoer

Kun je niet meer veilig bewegen in en om je huis? Of zelfstandig reizen naar vrienden en familie? Aanpassingen aan je woning, hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen kunnen je opnieuw zelfstandigheid geven.

De coach gaat met je in gesprek en kijkt of aanpassing van je woning, een hulpmiddel of vervoersvoorziening noodzakelijk is. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan een traplift, rolstoel, of de regiotaxi.

Zijn je problemen van tijdelijke aard, dan kan de coach je ondersteunen om een hulpmiddel te lenen via een uitleenpunt. Is er permanent iets nodig? Dan denkt de coach met je mee en geeft advies. Soms is een maatwerkvoorziening mogelijk vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Ik heb een andere vraag