Hoog contrast Dyslexie lettertype A A A
Zoeken

Woningaanpassingen, hulpmiddelen en vervoer

Kun je niet meer veilig bewegen in en om je huis? Of zelfstandig reizen naar vrienden en familie? Aanpassingen aan je woning, hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen kunnen je opnieuw zelfstandigheid geven.

De wijkcoach gaat met je in gesprek en kijkt of aanpassing van je woning, een hulpmiddel of vervoersvoorziening noodzakelijk is. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan een traplift, rolstoel, of de regiotaxi.

Zijn je problemen van tijdelijke aard, dan kan de wijkcoach je ondersteunen om een hulpmiddel te lenen via een uitleenpunt. Is er permanent iets nodig? Dan denkt de wijkcoach met je mee en geeft advies. Soms is een maatwerkvoorziening mogelijk vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Ik heb een andere vraag

Waar kan ik tijdelijk een hulpmiddel lenen?

Bij Medipoint en Vegro kun je gratis hulpmiddelen lenen met een maximale uitleentermijn. Bijvoorbeeld als je thuis revalideert of herstelt van een operatie.

Wat kost een hulpmiddel dat vanuit de Wmo wordt toegekend?

Als het wijkteam een hulpmiddel vanuit de Wmo toekent, betaal je een eigen bijdrage van € 19,- per maand. Deze eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK.

Betaal ik een eigen bijdrage voor het aanpassen van mijn woning?

Ja. De eigen bijdrage is € 19,- per maand.

Hoe kan ik gebruikmaken van de regiotaxi?

Als je een beperking hebt, kom je mogelijk in aanmerking voor een Wmo-pas voor de regiotaxi. Neem hiervoor contact op met het wijkteam.

Geldt er een eigen bijdrage voor de regiotaxi?

De kosten voor de regiotaxi betaal je zelf. Je betaalt een prijs per rit. Met een Wmo-pas betaal je een lager tarief dan een reguliere taxi en kun je gratis een rolstoel of ander hulpmiddel meenemen. Het wijkteam kan je vertellen of je in aanmerking komt voor een Wmo-pas.