PGB

Het PGB voor zorg en ondersteuning in Arnhem

Je wilt de zorg en/of ondersteuning zelf inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet (JW)? Hieronder lees je hoe dat in Arnhem werkt. Wat betekent een PGB voor jou, welke eisen gelden er voor de toekenning van een PGB en welke verantwoordelijkheden brengt een PGB met zich mee.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met jouw coach.

Maatwerkvoorziening / individuele voorziening

Kom je na het keukentafelgesprek in aanmerking voor een maatwerkvoorziening uit de Wmo of een individuele voorziening uit de JW, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Namelijk zorg in natura (ZIN), een persoonsgebonden budget (PGB) of een combinatie van ZIN en PGB.

 • ZIN betekent dat de coach ondersteuning voor je regelt via een bij de gemeente gecontracteerde aanbieder.
 • Een PGB betekent dat je via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) budget kunt inkopen om de ondersteuning die je nodig hebt zelf te regelen. Het budget mag je alleen besteden aan de toegewezen ondersteuning of zorg.
  Bij het werken met een PGB komt het nodige kijken. Voor het beheer moet je verschillende dingen weten en kunnen. Lees hier meer over de gevraagde pgb-vaardigheden. Of doe de pgb-test en kijk of een PGB bij jou past.

Wat betekent een PGB voor jou?

Als je kiest voor een PGB, regel je (of iemand namens jou) de zorg zelf, maak je afspraken met de zorgverlener, sluit je een zorgovereenkomst af met de zorgverlener en zorg je dat de zorg veilig, doeltreffend en gericht op jouw vraag is. Jij bent onder meer verantwoordelijk voor de urenadministratie van jouw zorgverlener en onderhoudt contact met de SVB die jouw zorgverlener betaalt (je krijgt een PGB niet op jouw eigen rekening gestort). De SVB beheert jouw budget en betaalt jouw zorgverlener(s). De SVB betaalt pas nadat jij facturen goedkeurt.

De administratie rondom een PGB en het regelen van de zorg met jouw zorgverlener brengt taken en verantwoordelijkheden met zich mee, daarom moet je aan een aantal eisen voldoen als je een PGB wil beheren. De SVB kan je helpen bij de salarisadministratie, maar jij blijft zelf verantwoordelijk voor de verantwoording van jouw uitgaven.

Eisen voor de toekenning van een PGB

Tijdens het keukentafelgesprek bespreek je met jouw coach of een PGB iets voor jou is. Er zijn wettelijke eisen aan de toekenning van een PGB:

 1. Je kunt uitleggen waarom je een PGB wil
  Bij een aanvraag voor volwassenen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het belangrijk dat je jouw coach laat zien dat je goed weet welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn en waarvoor je kiest. Bij Jeugdhulp moet je daarnaast ook motiveren dat het bestaande aanbod van de gemeente Arnhem niet passend of toereikend is.
 2. Je kunt jouw PGB zelf beheren
  Jij bent er verantwoordelijk voor dat jouw zorgverlener zich aan jullie afspraken houdt en dat hij op tijd zijn geld van de SVB krijgt. Als je dat niet zelf kunt regelen of je kunt zelf geen budget beheren, dan kan iemand uit jouw sociale netwerk – een familielid, een goede vriend of wettelijk vertegenwoordiger – vragen om je hierbij te helpen. Dat mag alleen niet dezelfde persoon of organisatie zijn die ook de zorg verleent. Dit is slechts in bepaalde goed gemotiveerde uitzonderingssituaties voor ondersteuning uit de Jeugdwet toegestaan.
  Je bespreekt met jouw coach wie budgethouder wordt en of hij/zij daarvoor geschikt is. Als er geen geschikte budgethouder is dan kan je geen PGB krijgen.
 3. Jouw ondersteuning is veilig, doeltreffend en gericht op jouw vraag
  Samen met jouw coach bespreek je of de ondersteuning die je van plan bent in te zetten met jouw PGB betrouwbaar en passend voor jouw situatie is. Blijkt tijdens het gesprek met jouw coach dat je aan de eisen voldoet, dan kom je in aanmerking voor een PGB. Op de website van het SVB kan je zien wat er bij de keuze voor een PGB komt kijken en of dit bij je past. Kijk voor meer informatie over het PGB ook op de website van de vereniging voor PGB-budgethouders Per Saldo, www.pgb.nl

Zorgovereenkomst

Wie gebruik maakt van een PGB, sluit een zorgovereenkomst af met één of meerdere zorgverleners.
Een zorgovereenkomst is een contract tussen jou en jouw zorgverlener. Hierin spreek je onder meer af wat jouw zorgverlener voor je doet, tegen welk loon en op welke tijden. Jouw zorgovereenkomst wordt door de gemeente getoetst aan de afspraken die jij met jouw coach hebt gemaakt en in jouw plan hebt gezet. Als de zorginhoudelijke toets akkoord is, dan wordt het PGB vrijgegeven en kan je de ingezette uren declareren. Zonder zorgovereenkomst kan de SVB jouw zorgverlener niet uitbetalen. Er zijn verschillende soorten overeenkomsten. Op de website van SVB kun je de overeenkomst downloaden die in jouw situatie van toepassing is.

Eigen bijdrage

Ben je 18 jaar of ouder? Dan betaal je mogelijk een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) voor de ondersteuning die je vanuit de Wmo krijgt. Je mag deze niet betalen uit jouw PGB. Voor ondersteuning aan kinderen en jongeren onder de 18 betaal je geen eigen bijdrage.

Wat mag je níet betalen van jouw PGB

Een pgb wordt niet besteed aan:

 • tussenpersonen en belangenbehartigers;
 • eenmalige uitkeringen;
 • feestdagenuitkeringen;
 • administratieve kosten van de zorgaanbieder;
 • hulp of ondersteuning die zonder toestemming in het buitenland wordt afgenomen.

PGB-categorieën

Gemeente Arnhem hanteert twee PGB categorieën. Een categorie voor mensen die ‘bedrijfsmatig’ zorg verlenen (ZZP-ers/freelancers) en een categorie voor personen uit jouw sociale netwerk – een partner, familielid of kennis – of anderen die niet aantoonbaar gekwalificeerd zijn voor het type ondersteuning dat zij verrichten. Dit noemen we informele ondersteuning.

Sociaal netwerk (niet-gekwalificeerd)
Voor ondersteuning door iemand uit jouw sociale netwerk en/ of anderen die je inhuurt en die niet aantoonbaar gekwalificeerd zijn voor de betreffende werkzaamheden, gelden aparte – lagere – tarieven.

Bedrijfsmatig (gekwalificeerd)
Om voor de categorie ‘bedrijfsmatig’ in aanmerking te komen, moet jouw zorgverlener voldoen aan de volgende criteria:

 • is aantoonbaar gekwalificeerd (zoals beroepsmatige werkervaring, opleidingen, trainingen, diploma’s, certificaten);
 • staat ingeschreven in een op de werkzaamheden betrekking hebbend kwaliteitsregister indien van toepassing, zoals een SKJ- (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) of BIG-registratie (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg);
 • verleent hulp of ondersteuning volgens een overeenkomst van opdracht.

Komt jouw zorgverlener uit jouw sociale netwerk, voldoet hij/zij aan bovenstaande criteria en wil je voor hem/haar in aanmerking komen voor het bedrijfsmatige tarief, dan kies je op de website van de SVB voor het formulier ‘overeenkomst van opdracht’ (niet voor de overeenkomst met een partner/familielid).