Beeldmerk Wijkteams Arnhem

Voorwoord

We kunnen er niet omheen; 2020 was een bijzonder jaar voor iedereen. Een jaar dat door corona op verschillende manieren ieders leven heeft beïnvloed. Het aanpassingsvermogen van zowel inwoners als wijkcoaches is groot geweest, waardoor het ondersteunen van Arnhemse inwoners gewoon door is kunnen gegaan. Het contact verliep vaker telefonisch of digitaal. Steeds werd daarin goed afgestemd tussen wijkcoach en inwoner over wat nodig en mogelijk was.

2020 was ook het jaar van veranderingen die direct invloed hadden op het primaire werkproces van de wijkteams:

  • De gemeente presenteerde in het voorjaar van 2020 aangescherpte beleidsregels aan het wijkteam tijdens een bijeenkomst op Papendal. Beleidsadviseurs, wijkcoaches en andere medewerkers kwamen bij elkaar om de impact en aanpassingen voor de uitvoering van werk te bespreken.
  • Op 1 juli is het nieuwe digitale regiesysteem WIZportaal live gegaan. Onze missie, visie en uitgangspunten in het werk, die in het handboek van de wijkcoach beschreven staan, zijn in WIZ ge├»ntegreerd. Dit vroeg aanpassingstijd van de wijkcoaches, maar zorgt uiteindelijk wel voor een betere borging van onze kwaliteit van werken.
  • Op 1 juli is de nieuwe contractering voor zorgaanbieders ingegaan. Veel aanbieders kregen opnieuw een contract, sommige ook niet. Het was een zoektocht en kostte extra inspanning om alle zorg voor inwoners op een goede manier te laten doorlopen of om te zetten.

Een groot compliment voor onze wijkcoaches en ondersteunend personeel is daarmee op zijn plaats! Door hun tomeloze inzet is het gelukt om inwoners van Arnhem te blijven voorzien van passende ondersteuning.

In dit jaarverslag nemen we u mee door het jaar 2020. Er is hard gewerkt en we hebben veel bereikt waar we met trots op terugkijken. We wensen u veel leesplezier.

Bestuur Wijkteams Arnhem,

Mariken van Woerkum Han van Burken
Ronald Klok Andy Kwakman
Petra van het Erve Willy van Wessel
Mirjam Otten Christine Pans