School en studie

Aan elke school in Arnhem is een vaste coach verbonden vanuit het wijkteam. Dit geldt voor basisscholen, middelbare scholen en MBO’s. En zowel bij regulier al speciaal onderwijs. De school kan je in contact brengen met de betrokken coach.

Heb je vragen over leerproblemen of passend onderwijs? Maak je je zorgen over je kind op school? Heb je hulp nodig bij het maken van een studiekeuze of het aanvragen van studiefinanciering? Dan kan de school je daarbij helpen. De coach adviseert de leerkrachten en zorgcoördinatoren wanneer er meer kennis over jeugdhulp nodig is. De coach denkt mee, geeft advies, biedt begeleiding of zet passende ondersteuning in waar nodig.

Weer naar school

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren goed voorbereid zijn op hun toekomst. Naar school gaan zorgt voor een stevige basis. Toch komt het voor dat leerlingen tijdelijk uitvallen op school of zelfs hun school niet afmaken. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. De school, de leerplichtambtenaar en het wijkteam werken samen om leerlingen te helpen weer naar school te gaan.

PIT

Het Preventieve Interventie Team (PIT) biedt vroegtijdige hulp aan kinderen die vast dreigen te lopen in hun sociale ontwikkeling op school en thuis. Het PIT bestaat uit een team van professionals dat samen met ouders/verzorgers en de school kijkt hoe het kind het beste geholpen kan worden. De PIT coaches zijn onderdeel van de Wijkteams Arnhem en volgen de methodiek en werkwijze van PIT. Aanmeldingen voor PIT lopen via school, waarna de coach contact opneemt met de ouders/ verzorgers.

Het PIT ondersteunt ouders en leerkrachten bij het vinden van oplossingen en/of behandeling als de sociale ontwikkeling van een kind dreigt mis te lopen. Het PIT blijft zo lang als nodig is, volgt hoe het met het kind gaat en springt in, als het weer nodig mocht zijn.
Een belangrijk onderdeel van de aanpak is een onderzoek naar de sociale leerbaarheid. Dit onderzoek is gebaseerd op de nieuwste neurowetenschappelijke inzichten. Hiervoor werkt het PIT nauw samen met de Universiteit Leiden. Het onderzoek kijkt naar de onderliggende oorzaken van gedrag. De uitkomsten van het onderzoek leveren een nauwkeurig profiel op van de sterke en ontwikkelpunten van een kind.

Leerlingenvervoer

Soms kunnen kinderen niet zelfstandig of met hulp van hun ouders naar school reizen. Gemeente Arnhem heeft een financiële voorziening voor Leerlingenvervoer. Het team Vervoer van Wijkteams Arnhem kijkt of jouw kind hiervoor in aanmerking komt. We vinden het belangrijk dat het vervoer passend is en aansluit bij de mogelijkheden en de ontwikkeling van jouw kind. Dit is maatwerk. We kijken bijvoorbeeld of je kind kan leren om zelfstandig naar school te reizen met de fiets of het openbaar vervoer. Hiervoor maken we gebruik van De Reiskoffer.

Om te weten of jouw kind in aanmerking komt voor een vorm van leerlingenvervoer kun je de beslisboom doorlopen en de Toelichting-aanvraag-leerlingenvervoer lezen.

Schooljaar 2024-2025
Wil je leerlingenvervoer aanvragen? Vul dan het Aanvraagformulier Leerlingenvervoer  in.
Vanaf 8 april 2024 kunnen aanvragen voor het nieuwe schooljaar ingediend worden. Let op! Je hebt hiervoor de tijd tot 12 mei 2024. 

Aanvragen die na 12 mei 2024 zijn ingediend kunnen mogelijk niet op tijd worden beoordeeld. Ben je te laat met het doen van een aanvraag? Hou er dan rekening mee dat er bij de start van het nieuwe schooljaar nog geen vervoer voor je kind geregeld is. Voor het vervoer ben je zelf verantwoordelijk.
Na het verwerken van je aanvraag krijg je uiterlijk binnen acht weken bericht.

Declaratie
Heb je een beschikking waarmee je vervoerskosten mag declareren? Gebruik hiervoor dan het declaratieformulier-Leerlingenvervoer-2023-2024.

Ik heb een andere vraag