School en studie

Declaratieformulier-Leerlingenvervoer-2022-2023Aan elke school in Arnhem is een vaste coach verbonden vanuit het wijkteam. Dit geldt voor basisscholen, middelbare scholen en MBO’s. De school kan je in contact brengen met de betrokken coach.

Heb je vragen over leerproblemen of passend onderwijs? Maak je je zorgen over je kind op school? Heb je hulp nodig bij het maken van een studiekeuze of het aanvragen van studiefinanciering? Dan kan de school je daarbij helpen. De coach adviseert de leerkrachten en zorgcoördinatoren wanneer er meer kennis over jeugdhulp nodig is. De coach denkt mee, geeft advies, biedt begeleiding of verwijst als dat nodig is door naar passende ondersteuning.

Weer naar school

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren goed voorbereid zijn op hun toekomst. Naar school gaan zorgt voor een stevige basis. Toch komt het voor dat leerlingen tijdelijk uitvallen op school of zelfs hun school niet afmaken. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. De school, de leerplichtambtenaar en het wijkteam werken samen om leerlingen te helpen weer naar school te gaan.

Leerlingenvervoer

Soms kunnen kinderen niet zelfstandig of met hulp van hun ouders naar school reizen. Gemeente Arnhem heeft een financiële voorziening voor Leerlingenvervoer. Het team Vervoer van Wijkteams Arnhem kijkt of jouw kind hiervoor in aanmerking komt. We vinden het belangrijk dat het vervoer passend is en aansluit bij de mogelijkheden en de ontwikkeling van jouw kind. Dit is maatwerk. We kijken bijvoorbeeld of je kind kan leren om zelfstandig naar school te reizen met de fiets of het openbaar vervoer. Hiervoor maken we gebruik van De Reiskoffer.

Om te weten of jouw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer kun je de beslisboom doorlopen en de Toelichting-aanvraag-leerlingenvervoer lezen. Wil je leerlingenvervoer aanvragen? Vul dan het Aanvraagformulier Leerlingenvervoer in. Of neem contact op met ons Serviceteam en vraag naar Team Vervoer. Na verwerken van je aanvraag krijg je uiterlijk binnen acht weken bericht. Vanaf 1 mei 2022 kunnen aanvragen voor het nieuwe schooljaar ingediend worden. Let op! Je hebt hiervoor de tijd tot 1 juni 2022. Aanvragen die zijn ingediend na 1 juni 2022, kunnen mogelijk niet op tijd worden beoordeeld. Ben je te laat met het doen van een aanvraag? Hou er dan rekening mee dat er bij de start van het nieuwe schooljaar nog geen vervoer voor je kind geregeld is.

Heb je een beschikking waarmee je vervoerskosten mag declareren? Gebruik hiervoor dan het declaratieformulier-Leerlingenvervoer-2022-20223.

Ik heb een andere vraag