Onafhankelijke cliëntondersteuner en vertrouwenspersoon

Als je ondersteuning nodig hebt of krijgt, is het fijn als iemand in je omgeving met je mee kan denken. Of je laat je gratis bijstaan door een onafhankelijke cliëntondersteuner van Adviespunt Zorgbelang . Zoals te lezen in de Flyer is de cliëntondersteuner onafhankelijk, denkt met je mee en geeft advies.

Alle kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij, afhankelijk van hun woonplaats, terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van de gemeente, of van de wijkteams.

Voor vragen over een Persoonsgebonden Budget (PGB) kunnen budgethouders terecht bij Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een PGB.