Klachten en bezwaar

We doen ons uiterste best om je zo goed mogelijk te ondersteunen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Dan horen wij het graag! We zien elke klacht of bezwaar als een advies om onze ondersteuning te verbeteren.

Als je een klacht hebt

Een klacht heeft altijd betrekking op hoe je behandeld bent. Het kan bijvoorbeeld gaan over hoe de coach jou benadert, over de bereikbaarheid van het wijkteam of over de manier waarop de coach jou ondersteunt. Als je een klacht hebt, blijf er dan niet mee rondlopen. Vraag om een gesprek met je coach. Eventueel kun je ook de teamleider van jouw wijkteam bij het gesprek vragen. Door er samen over te praten, komen we misschien al tot een oplossing. Komen we er samen echt niet uit, dan kun je een klacht indienen bij gemeente Arnhem. In onze folder lees je meer over het indienen van een klacht. De klachtenregeling, vastgesteld door het college van burgermeester en wethouders, is op overheid.nl na te lezen.

Als je bezwaar hebt

Een bezwaar gaat altijd over een besluit van Wijkteams Arnhem. Je kunt het bijvoorbeeld niet eens zijn met de zorg en ondersteuning die je krijgt. Of met de beschikking die je hebt gekregen. Ga dan altijd eerst in gesprek met je coach en probeer samen tot een oplossing te komen. Lukt dat niet dan kun je bezwaar indienen bij gemeente Arnhem. Je hebt zes weken de tijd om bezwaar in te dienen tegen een beschikking die is afgegeven.