Hoog contrast Dyslexie lettertype A A A
Zoeken

Missie, visie en kerntaken

Missie, visie en kerntaken

Onze missie en visie is in het licht van de doorontwikkeling opnieuw gewogen en voldoet nog steeds aan de waarden waar wij voor staan. De verandering vindt plaats in de uitvoering van ons werk om de missie en visie uit te dragen. Daarom luidt de missie en visie nog steeds:

Wij geloven in een Arnhemse samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en omziet naar elkaar. Ieder vanuit zijn eigen kracht en vermogen. Als dat nodig is ondersteunen wij inwoners hierbij, zodat zij zelf weer verder kunnen – samen met de mensen uit hun netwerk, met voorzieningen in de wijk of met specialistische zorg.

We kijken met inwoners naar mogelijkheden. We stellen vragen over alle leefgebieden om een inwoner goed te leren kennen. Soms zit er (veel) meer achter een vraag en hangen problemen met elkaar samen. Onze wijkcoaches brengen de situatie zo goed mogelijk in beeld om samen met de inwoner tot passende oplossingen te komen. Onze ondersteuning is erop gericht dat mensen de touwtjes over hun leven zelf maximaal in handen houden of weer in handen krijgen.

Test
rrr fff
xxx ggggg iiiii

Onze werkzaamheden bestaan uit vijf kerntaken, gericht op het ondersteunen van inwoners van Arnhem. De staf ondersteunt op deze kerntaken met een adequate bedrijfsvoering.

  • Signaleren, adviseren en informeren
  • Onveiligheid signaleren en passende acties inzetten
  • Van vraag naar verhaal naar plan
  • Bieden van begeleiding
  • Toewijzen en coördineren van specialistische zorg
  • Bedrijfsvoering

We verbinden en werken integraal samen met alle partners in het sociaal domein. Zo dragen we bij aan de gewenste transformatie waarmee we de zorg betaalbaar houden.

Coach: “Alle thema’s die aan bod kwamen in de trainingen sloten goed aan bij de werkzaamheden die ik dagelijks tegenkom.”

Lees ook een van de andere hoofdstukken