Hoog contrast Dyslexie lettertype A A A
Zoeken

Voorwoord

Voorwoord

Bestaanszekerheid was in 2023 een belangrijk thema; tijdens de Tweede Kamer verkiezingen was dit een veelgebruikt onderwerp. En terecht! Ook voor veel inwoners van Arnhem is bestaanszekerheid een grote zorg.

Naast bestaanszekerheid zijn er nog meer onderwerpen die in de samenleving om aandacht vragen. Veel van die zorgen die spelen in de samenleving, vandaag en voor de toekomst, zijn ook onderdeel van de landelijke programma’s zoals het Integraal Zorg Akkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de Hervormingsagenda Jeugd, Toekomsttuinen. Vanuit deze landelijke programma’s zijn regionale plannen ontwikkeld. Zowel de hervormingsagenda
en het integraal zorgakkoord vragen om een sterk lokaal team.

Wij geloven in de kracht van de wijkteams als onderdeel van het sociaal domein. Er is veel gaande binnen het sociaal domein, er ligt druk op betaalbaarheid van zorg en welzijn. Dat heeft invloed op ons werk. Onveranderd bleef onze motivatie om ons werk te doen: Er zijn voor de inwoners van Arnhem, die het zelf even niet redden of zich zorgen maken over iemand uit hun omgeving.

Inmiddels zijn de Wijkteams niet meer weg te denken in levens van veel inwoners van Arnhem die (af en toe) hulp nodig hebben om hun leven op de rit te houden. Soms zijn coaches daadwerkelijk het ankerpunt van inwoners waar ze terechtkunnen als ze echt vastlopen. En coaches stoppen niet met hun inzet voordat oplossingen zijn gevonden. Ze verrichten met veel toewijding en inzet en soms met een onzichtbare hand heel veel relevant werk om – in beleidswoorden – maatschappelijke opgaven aan te pakken.

Graag nemen we u in dit jaarverslag mee in de werkzaamheden en ontwikkelingen uit 2023. Verder geven we een kort doorkijkje naar 2024.

Namens het Managementteam,
Christiaan Sleurink

Lees ook een van de andere hoofdstukken