Hoog contrast Dyslexie lettertype A A A
Zoeken

 

Doorkijk 2024
In 2024 willen we de strategie van de Wijkteams Arnhem voor de komende jaren ontwikkelen, zodat
we daarmee in volle vaart aan de slag kunnen gaan. Daarin staat waar wij voor staan en gaan. En hoe
we kunnen bijdragen aan de ondersteuning van inwoners om mee te (blijven) doen in Arnhem. We
blijven sturen op meer uniform werken, zodat inwoners weten wat ze kunnen verwachten van onze
ondersteuning. Tenslotte focussen we ons op uniform meten en weten, zodat we data kunnen
gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren.

Lees ook een van de andere hoofdstukken