Hoog contrast Dyslexie lettertype A A A
Zoeken

Ontwikkelingen 2023

Ontwikkelingen 2023

Externe ontwikkelingen
Externe factoren kunnen van grote invloed zijn op onze interne ontwikkelingen en inzet voor de komende jaren. Hieronder geven wij ruimte aan een aantal onderwerpen waarvan wij weten dat zij invloed op onze werkprocessen zullen hebben.

IZA /GALA
Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Met de nadruk op passende zorg op de juiste plek. Dit akkoord is vooral gericht op de zorgsector zelf.

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) heeft als doel een gezonde generatie in 2040. Met weerbare, gezonde inwoners die kunnen opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving. Waarin sprake is van een sterke sociale basis. Dit akkoord richt zich vooral op preventie van zorg, door een gezonde bevolking.

Hervormingsagenda Jeugd / Toekomsttuinen
In 2023 is de Hervormingsagenda jeugd definitief vastgesteld. Dit grote pakket aan afspraken heeft als doel om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. De toekomsttuinen zijn de regionale uitwerking van het landelijk programma toekomst scenario’s kind en jeugdbescherming van de ministeries van J&V en VWS en VNG. Dit Toekomstscenario is gericht op een meer eenvoudige, systeemgerichte aanpak, waarbij gezinnen centraal staan.

Nationaal Programma Arnhem Oost.
Het nationaal Programma Arnhem Oost beoogt een veilige en stimulerende omgeving waarin kinderen kansrijk kunnen opgroeien. De inzet van het Nationaal Programma Arnhem-Oost is gericht op de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren in de wijken Presikhaaf, Malburgen, Geitenkamp, het Arnhemse Broek en Klarendal. Het Nationaal Programma Arnhem-Oost wordt uitgevoerd door de Alliantie Arnhem-Oost, bestaande uit de gemeente Arnhem en een aantal maatschappelijke organisaties en bedrijven in de stad. De Wijkteams Arnhem is als partner verwelkomdtijdens de bijeenkomst van het Nationaal Programma Arnhem-Oost op 14 december 2023.

Kies uit de onderstaande subonderwerpen

Lees ook een van de andere hoofdstukken