Hoog contrast Dyslexie lettertype A A A
Zoeken

Voorwoord

Voorwoord

Afgelopen jaar zagen we elkaar weer vaker in levende lijve; bij de inwoners thuis, op onze werkplek, in samenwerkingsverbanden. Dat was fijn, want er was veel te doen.

Helaas begon in 2022 een oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Veel mensen uit Oekraïne zijn gevlucht en een deel daarvan heeft in Arnhem onderdak gekregen. Wijkteams Arnhem is vanaf de start nauw betrokken geweest en heeft samengewerkt met vele partijen bij het opzetten van de opvang en het ondersteunen van de Oekraïners die dit nodig hebben. Onze betrokkenheid wordt gewaardeerd en we blijven graag de steun bieden die nodig is.

De organisatieveranderingen die in 2021 getekend en gevormd zijn, kregen in 2022 hun verdere uitwerking en zijn geïmplementeerd.
Op onderdelen zijn veranderingen doorgevoerd, zoals verderop in het verslag te lezen, maar onveranderd bleef onze motivatie om ons werk te doen:
Er zijn voor de inwoners van Arnhem, die het zelf even niet redden of zich zorgen maken over iemand uit hun omgeving.

Graag nemen we u in dit jaarverslag mee in de werkzaamheden en ontwikkelingen uit 2022 en geven we een kort doorkijkje naar 2023.

Namens het Managementteam,
Christiaan Sleurink

Wij geloven in de kracht van de wijkteams als onderdeel van het sociaal domein.
De inzet en grote betrokkenheid van alle medewerkers maakt dit mogelijk. Daar willen we iedereen enorm voor bedanken!

Lees ook een van de andere hoofdstukken