Hoog contrast Dyslexie lettertype A A A
Zoeken

Interne ontwikkelingen

Interne ontwikkelingen

Evaluatie doorontwikkeling
In juli 2023 hebben we de doorontwikkeling van de organisatie inhoudelijk geëvalueerd. In deze (tussen)evaluatie hebben we teruggekeken naar wat we beoogden met de doorontwikkeling. Wat al goed gaat en wat beter kan. Uit het onderzoek maken we op dat we met elkaar goed op weg zijn, maar dat nog niet alle de beoogde doelen zijn behaald. De verbeterpunten zijn opgepakt en worden in 2024 afgerond.

Formatie onderzoek
Samen met de gemeente en bureau Significant is een onderzoek uitgevoerd in hoeverre de huidige formatie van Wijkteams Arnhem nog passend is bij de taken die Wijkteams Arnhem uitvoert. Een definitieve rapportage wordt in februari 2024 opgeleverd.

Evaluatie triage
In 2022 hebben we Triage in ons primaire proces ingevoerd. Afgelopen jaar zijn we gestart met de evaluatie hiervan. Hiervoor hebben we inwoners en medewerkers gesproken en hebben we data op een rij gezet. In 2024 zullen we de evaluatie triage afronden en verbeteracties meenemen en oppakken.

Financiële redzaamheid
In 2023 zijn alle coaches opnieuw getraind in het signaleren van financiële vragen en het en het stellen van de juiste vragen. Ook is het werken conform het nieuwe werkproces Financiële Redzaamheid getraind samen met het gebruik van codes ten behoeve van monitoring. De training bestond uit een escaperoom en een quiz. Auditor namens de NVVK. Tijdens de toetsing van het NVVK-kwaliteitskader in mei ’22 zijn enkele afwijkingen geconstateerd. Het certificaat en lidmaatschap is destijds afgegeven, onder voorwaarde dat een aanvullend onderzoek na een jaar zou plaatsvinden. Hierop heeft Wijkteams Arnhem een plan van aanpak gemaakt en in 2023 heeft het aanvullende onderzoek plaatsgevonden. De conclusie was dat we goed op koers liggen om de verbeteringen te realiseren.

Lees ook een van de andere hoofdstukken