Beeldmerk Wijkteams Arnhem

Kerntaken

Onze werkzaamheden bestaan uit vijf kerntaken, gericht op het ondersteunen van inwoners van Arnhem. De staf ondersteunt op deze kerntaken met een adequate bedrijfsvoering.

  • Signaleren, adviseren en informeren
  • Onveiligheid signaleren en passende acties inzetten
  • Van vraag naar verhaal naar plan
  • Bieden van begeleiding
  • Toewijzen en co√∂rdineren van specialistische zorg
  • Bedrijfsvoering

We verbinden en werken integraal samen met alle partners in het sociaal domein. Zo dragen we bij aan de gewenste transformatie waarmee we de zorg betaalbaar houden.

Wij adviseren daarom ook de afdeling Inkoop, zodat de geleverde ondersteuning aansluit bij de situatie van individuele inwoners. Dit heeft onder andere bijgedragen aan de inrichting van de recent afgesloten Inkoop voor zorgaanbieders. Hiervoor hebben wij actief input geleverd op het gebied van de gestelde kwaliteitseisen voor zorgaanbieders.