Beeldmerk Wijkteams Arnhem

Medezeggenschap en advies

Raad van Medezeggenschap

De sociale wijkteams hebben geen klassieke OR. De medezeggenschap vindt direct plaats in de teams, tussen de wijkcoaches en de teamleider-bestuurders. Daarnaast is elk team vertegenwoordigd in de Raad van Medezeggenschap. De Raad van Medezeggenschap controleert of de processen en de communicatie rondom medezeggenschap goed verlopen.

Er is een routekaart ontwikkeld met drie routes om binnen de wijkteams tot een besluit te komen. Deze routekaart is in 2020 in gebruik genomen. De Raad van Medezeggenschap beoordeelt of de doorlopen routes en daarmee de medezeggenschap zorgvuldig is geweest. Om nog meer zicht te krijgen op het besluitvormingsproces heeft de Raad van Medezeggenschap erop aangedrongen om de routes ook op te nemen in de besluitenlijst. Hieraan is gehoor gegeven. Een voorbeeld van een besluitvormingsproces is de route rondom scholing. De Raad heeft beoordeeld dat de aangegeven route goed is doorlopen en de teams voldoende zijn meegenomen in de besluitvorming.

Daarnaast is de Raad van Medezeggenschap alert op signalen die uit de verschillende teams komen. Op basis van deze signalen is een aantal punten onder de aandacht van het bestuur gebracht en vervolgens in goed overleg opgepakt.

Ook heeft de Raad van Medezeggenschap een nieuw lid voorgedragen voor de Raad van Toezicht. De Raad van Medezeggenschap is actief meegenomen in de sollicitatieprocedure en het voorgedragen lid is aangenomen.

Adviesraad

De Stichting Sociale Wijkteams informeert regelmatig de Adviesraad van de gemeente Arnhem op het gebied van Wmo en Jeugd, zodat zij hun toetsende taak adequaat kunnen uitvoeren. De Adviesraad haalt ook regelmatig relevante informatie op bij de wijkteams, bijvoorbeeld over de beleidsregels en de werkwijze van de wijkteams. Vanuit het bestuur is er een vaste contactpersoon.