Beeldmerk Wijkteams Arnhem

Werkgeluk

Sinds juli 2020 meten we de medewerkerstevredenheid met behulp van de app FRANK. FRANK is een reflectie- en feedback app. Er worden diverse vragen gesteld over werkgeluk, vitaliteit en drijfveren. Het meten van de medewerkerstevredenheid is hierdoor geen momentopname. Er worden met regelmaat metingen uitgevoerd waarna er een overzicht wordt gegenereerd met de uitkomsten. De respons is hoog. Veel medewerkers maken gebruik van de app die op een telefoon kan worden geïnstalleerd. Ook het komende jaar blijven we op deze manier het werkgeluk van medewerkers van de wijkteams meten en de uitkomsten met de teams bespreken.

Een 1e analyse over het afgelopen half jaar laat ziet dat de werktevredenheid en vitaliteit in lijn liggen met andere organisaties in het sociaal domein. Met name de fysieke en mentale vitaliteit vraagt, juist in deze coronatijd, extra aandacht. In samenspraak met de preventiemedewerkers uit de wijkteams en P&O worden verbeteracties uitgewerkt in een plan van aanpak en uitgezet.