Beeldmerk Wijkteams Arnhem

Missie en Visie

Wij geloven in een Arnhemse samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en omziet naar elkaar. Ieder vanuit zijn eigen kracht en vermogen. Als dat nodig is ondersteunen wij inwoners hierbij, zodat zij zelf weer verder kunnen - samen met de mensen uit hun netwerk, met voorzieningen in de wijk of met specialistische zorg.

We kijken met inwoners naar mogelijkheden. We stellen vragen over alle leefgebieden om een inwoner goed te leren kennen. Soms zit er (veel) meer achter een vraag en hangen problemen met elkaar samen. Onze wijkcoaches brengen de situatie zo goed mogelijk in beeld om samen met de inwoner tot passende oplossingen te komen. Onze ondersteuning is erop gericht dat mensen de touwtjes over hun leven zelf maximaal in handen houden of weer in handen krijgen.