Coronavirus – Laatste update en veelgestelde vragen. Klik hier voor meer informatie.

Klacht of compliment

 

Compliment of tip

Het is fijn voor ons om te horen wat u goed vindt gaan en wat er beter kan. U kunt het rechtstreeks aan uw coach melden of ons een bericht sturen waarin u uw compliment of tip precies omschrijft.

 

Klacht

Natuurlijk horen we ook graag als u niet tevreden bent. Heeft u een klacht en kunt u de klacht niet oplossen met alleen uw coach, vraag dan of de teamleider van uw wijkteam bij het gesprek aanwezig kan zijn. De kans is groot dat u er samen uitkomt. Lukt dat niet, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente Arnhem.

 

Bezwaar maken tegen een beslissing

Bent u het niet eens met een beslissing van uw coach over uw recht op ondersteuning? Meld dat dan aan uw coach. Hij of zij schrijft in Mijn Plan/Ons Plan dat u het niet eens bent met de beslissing. U kunt uw coach vragen om een brief (beschikking) van de gemeente. De juridische afdeling van de gemeente kijkt naar de beslissing van de coach en naar de redenen waarom u het niet eens bent met de beslissing.

 

Als de gemeente het met u eens is, wordt het besluit aangepast. Als de gemeente het niet met u eens is, dan kunt u binnen zes weken de beslissing nog laten beoordelen door de rechter. De rechter kijkt naar de argumenten van alle partijen en geeft een bindend oordeel. De gemeente moet uw bezwaar afgehandeld hebben voordat u naar de rechter kunt.

 

Folder

Wilt u deze informatie nog eens rustig nalezen? Vraag dan de folder ‘Hoe behandelen wij uw klacht over het Wijkteam’ bij ons op. U kunt de folder ook hier inzien.

 

 

 

 

Vertrouwenspersoon

 

Heeft u een vertrouwensvraag? U kunt altijd terecht bij de onafhankelijke cliëntondersteuners van Zorgbelang Gelderland. Spreekt u liever met een vertrouwenspersoon? Bel of mail met: