Coronavirus – Laatste update en veelgestelde vragen. Klik hier voor meer informatie.

Klacht of compliment

 

Compliment of tip

Het is fijn voor ons om te horen wat u goed vindt gaan en wat er beter kan. U kunt het rechtstreeks aan uw coach melden of ons een bericht sturen waarin u uw compliment of tip precies omschrijft.

 

Klacht

Natuurlijk horen we ook graag als u niet tevreden bent. Heeft u een klacht en kunt u de klacht niet oplossen met alleen uw coach, vraag dan of de teamleider van uw wijkteam bij het gesprek aanwezig kan zijn. De kans is groot dat u er samen uitkomt. Lukt dat niet, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente Arnhem.

 

Folder

Wilt u deze informatie nog eens rustig nalezen? Vraag dan de folder ‘Hoe behandelen wij uw klacht over het Wijkteam’ bij ons op. U kunt de folder ook hier inzien.

 

Bezwaar maken tegen een beslissing

Samen met de coach van het wijkteam stelt u een plan op waarin komt te staan welke zorg en ondersteuning u krijgt. Bent u het hier niet mee eens? Ga dan eerst in gesprek met de coach van het wijkteam om samen een oplossing te zoeken. U kunt bezwaar maken als u ook na het gesprek met de coach het niet eens bent met de beslissing.

 

Beschikking

In het plan staat welke zorg en ondersteuning u uiteindelijk krijgt. U ontvangt een aparte brief waarin dit wordt bevestigd. Deze brief heet een beschikking. Daarin staat beschreven welke vorm van zorg of ondersteuning u krijgt, hoeveel en voor welke periode dit geldt. Wanneer uw vraag om zorg of ondersteuning door de coach wordt afgewezen ontvangt u een afwijsbeschikking.

 

Bezwaar maken tegen de beschikking

Bezwaar maken tegen de inhoud van beschikking doet u bij de gemeente. De gemeente zal opnieuw kijken naar de beslissing en naar de redenen waarom u bezwaar maakt. Als de gemeente het met u eens is, kan een andere beslissing worden genomen.

 

Voorwaarden

U hebt 6 weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Deze periode van 6 weken gaat in op de datum waarop de beschikking is verzonden.

Vertrouwenspersoon

 

Heeft u een vertrouwensvraag? U kunt altijd terecht bij de onafhankelijke cliëntondersteuners van Zorgbelang Gelderland. Spreekt u liever met een vertrouwenspersoon? Bel of mail met: