Financiering

Iedere inwoner van Arnhem kan een beroep kan doen op ondersteuning van het wijkteam. Die ondersteuning is gratis. Ook de ondersteuning vanuit de Jeugdwet is gratis.

Eigen bijdrage

Ben je 18 jaar of ouder? Dan betaal je mogelijk wel een eigen bijdrage voor de ondersteuning die je van Wijkteams Arnhem krijgt. Dit geldt als je ondersteuning krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo vergoedt bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding en mantelzorgondersteuning. De hoogte van de eigen bijdrage wordt berekend door het CAK. Je krijgt hiervoor een rekening. Op de website van het CAK kun je zelf berekenen hoe hoog de eigen bijdrage is. Op de site van de Gemeente Arnhem lees je de mogelijkheden voor minima als er sprake is van een CAK bijdrage.

Wet Woonplaatsbeginsel bij jeugdhulp

Bij de aanvraag van een maatwerkvoorziening zonder verblijf vanuit de Jeugdwet wordt er per 1-1-2022 gekeken naar de inschrijving van de jeugdige bij de Basisregistratie Personen (BRP).
De gemeente waar jeugdige ingeschreven staat, financiert de maatwerkvoorziening. (Vóór 2022 werd er gekeken naar de woonplaats inschrijving van de gezaghebbende ouder(s) of voogd).

Bij de aanvraag van een maatwerkvoorziening met verblijf vanuit de jeugdwet is het uitgangspunt dat de gemeente waar de jeugdige ingeschreven stond voorafgaande aan zijn verblijfsvoorziening, verantwoordelijk blijft voor de jeugdige en voor de kosten van de jeugdhulp voor deze jeugdige.