Hoog contrast Dyslexie lettertype A A A
Zoeken

Financiering

Iedere inwoner van Arnhem kan een beroep kan doen op ondersteuning van het wijkteam. Die ondersteuning is gratis. Ook de ondersteuning vanuit de Jeugdwet is gratis.

Eigen bijdrage

Ben je 18 jaar of ouder? Dan betaal je mogelijk wel een eigen bijdrage voor de ondersteuning die je van Wijkteams Arnhem krijgt. Dit geldt als je ondersteuning krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo vergoedt bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding en mantelzorgondersteuning. De hoogte van de eigen bijdrage wordt berekend door het CAK. Je krijgt hiervoor een rekening. Op de website van het CAK kun je zelf berekenen hoe hoog de eigen bijdrage is.