Samenwerking

Om inwoners goede ondersteuning te bieden werkt wijkteams Arnhem samen met verschillende lokale partners in Arnhem: de gemeente, buurthuizen, huisartsen, consultatiebureaus, wijkverpleging, politie, woningcorporaties, scholen, (werk)bedrijven, zorgorganisaties, vrijwilligersorganisaties, kerken en nog veel meer.

We hebben verschillende samenwerkingsrelaties. We sluiten aan bij particuliere initiatieven in de wijk. Veel basis- en middelbare school hebben een contactpersoon van het wijkteam. En ook bij de zorg-adviesteams (ZAT) van de basisscholen is meestal een coach aangesloten.