Hoog contrast Dyslexie lettertype A A A
Zoeken

Missie en visie

Wijkteams Arnhem gelooft in een Arnhemse samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en omziet naar elkaar. Ieder vanuit zijn eigen kracht en vermogen. Als dat nodig is ondersteunen wij inwoners hierbij, zodat ze zelf weer verder kunnen – samen met de mensen uit hun netwerk, met voorzieningen in de wijk of met specialistische zorg.
We willen inwoners die een beroep op ons doen goed leren kennen en kijken met hen mee naar alle leefgebieden. Problemen hangen vaak met elkaar samen en soms zit er meer achter een vraag. Onze wijkcoaches brengen de situatie zo goed mogelijk in kaart en kijken samen met de inwoner naar mogelijkheden om aan oplossingen te werken. Samen maken we een plan, waarbij onze hulp erop is gericht dat mensen de touwtjes over hun leven zelf maximaal in handen houden of weer in handen krijgen.