Medezeggenschap

Inwonersparticipatie

Er wordt jaarlijks onderzoek gedaan naar hoe inwoners de dienstverlening van Wijkteams Arnhem ervaren. De resultaten van dat onderzoek leveren belangrijke aandachtspunten op, waarmee we onze dienstverlening verder verbeteren.

Ondernemingsraad

De medezeggenschap voor medewerkers hebben we georganiseerd in een ondernemingsraad. De ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers. De ondernemingsraad heeft adviesrecht voor belangrijke financiƫle, economische en organisatorische besluiten. En instemmingsrecht voor besluiten die over personele regelingen gaan.