Medezeggenschap

Inwonersparticipatie

Er wordt jaarlijks onderzoek gedaan naar hoe inwoners de dienstverlening van Wijkteams Arnhem ervaren. De resultaten van dat onderzoek leveren belangrijke aandachtspunten op, waarmee we onze dienstverlening verder verbeteren.

Raad van Medezeggenschap

De medezeggenschap voor medewerkers vindt vooral plaats in de teams, in de relatie en communicatie tussen de teams en het management. Daarnaast is elk wijkteam vertegenwoordigd in de Raad van Medezeggenschap. De Raad bevordert de medezeggenschap, bewaakt het proces en toetst of besluitvormingsprocessen op de juiste manier zijn doorlopen.