Privacy

Als je ondersteuning krijgt van Wijkteams Arnhem, gebruiken we jouw persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om en hebben duidelijke afspraken om je privacy zo goed mogelijk te borgen. We slaan jouw persoonsgegevens op in je digitale dossier. Hierin bewaren we alleen gegevens die nodig zijn voor je ondersteuningsvraag. Jij kunt die gegevens zelf ook (online) inzien via een inlog op deze website (Mijn Plan). Zodra de wettelijke termijn van je dossier verlopen is, verwijderen we jouw gegevens weer. Het digitale plan is niet gekoppeld aan systemen van overheidsinstellingen.

Informatie delen

Alle coaches en teamleider-bestuurders van Wijkteams Arnhem hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat we vertrouwelijk omgaan met jouw gegevens en geen informatie zonder jouw toestemming delen met anderen. Soms is het toch nodig dat we persoonlijke informatie delen met andere professionals. Dan vraagt de coach hiervoor altijd vooraf jouw toestemming. Soms is het ook wettelijk verplicht of noodzakelijk om persoonlijke gegevens te delen, bijvoorbeeld als het om jouw veiligheid gaat. In dat geval informeert de coach jou altijd dat wij jouw gegevens delen.
Heb je vragen over het privacybeleid van Wijkteams Arnhem? Neem dan contact op met je coach of met het wijkteam.

Website

Wij verwerken ook persoonsgegevens van mensen die onze website bezoeken. Voor onze websitebezoekers hebben wij een cookieverklaring geschreven. Hierin staat wat wij met jouw gegevens doen, waarom we dit doen en wat je rechten zijn.