Kerntaken

Onze werkzaamheden bestaan uit vijf kerntaken, gericht op het ondersteunen van inwoners van Arnhem. De staf verzorgt ondersteuning op deze kerntaken via een adequate bedrijfsvoering.

 • Signaleren, adviseren en informeren
  samenwerkingen met huisartsen, consultatiebureaus en andere zorg- en welzijnspartners, bijvoorbeeld gezamenlijke inloopspreekuren.
 • Onveiligheid signaleren en passende acties inzetten
  werken volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Van vraag naar verhaal naar plan
  een keukentafelgesprek met brede blik (en gepaste focus) en met inzet van methodieken.
 • Bieden van begeleiding
  kortdurende begeleiding door de coach en waakvlamcontacten.
 • Toewijzen en coördineren van specialistische zorg
  onderbouwen van het besluit tot inzet van zorg en het coördineren hiervan.
 • Bedrijfsvoering
  het effectief en efficiënt ondersteunen van het primaire proces.