Organisatie

Wijkteams Arnhem helpt voorkomen dat inwoners van Arnhem buiten de boot vallen. Zo’n 250 medewerkers zetten zich ervoor in dat kwetsbare inwoners op tijd gezien worden. Centraal in onze werkwijze staat datgene wat je zelf kunt. We stimuleren mensen om hun eigen kracht en die van hun netwerk naar boven te halen en weer zelfredzaam te worden. En moedigen hen aan om zich in te zetten voor elkaar en voor de wijk.

Hierbij zoeken we verbinding en werken we samen met alle partners in de wijk, zoals scholen, huisartsen, consultatiebureaus, wijkagenten, wijkverpleging, peuterspeelzalen, jongerenwerk en wijkcentra. Samen geven we vorm aan de gewenste transformatie in het sociaal domein en houden we de zorg betaalbaar.